CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Liquidity (Likuiditeti)

Liquidity (Likuiditeti)

Mundësia e blerjes ose shitjes së lehtë të letrave me vlerë ose instrumenteve financiare si dhe (varësisht nga tregu financiar) mundësia e kryerjes së një numri të madh të shit-blerjeve. E kundërta e jolikuiditetit.

- L -