CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Derivative (Derivativi)

Derivative (Derivativi)

Instrumenti financiar ose letër me vlerë vlera e së cilit varët nga një aktiv tjetër ose nga një instrument financiar (të tillë si kursi i këmbimit, lënda e parë, aksioni, indeksi, fjuçersi ose kontrata hipotekare). Arsyeja kryesore e përdorimit të derivativit është zvogëlimi i riskut për njërën palë, derisa palës tjetër i ofrohet një kthim potencialisht i madh me rrezik më të madh. Ekzistojnë katër lloje kryesore të derivativëve kontraktues: paradhëniet, opsionet, fjuçersat dhe këmbimet.

- D -