CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Financial Conduct Authority (FCA) (Agjencioni për monitorimin e shërbimeve financiare

Financial Conduct Authority (FCA) (Agjencioni për monitorimin e shërbimeve financiare

Autoriteti për monitorim financiar në Mbretërinë e Bashkuar. Është përgjegjës për rregullimin e punës së firmave financiare dhe të brokerimit si dhe për ofrimin e shëbrimeve financiare online, duke u kujdesur për implementimin dhe mbarëvajtjen strikte të zbatimit të standardeve të procedurave ligjore. Klikoni këtu për të parë Fortrade në faqën e internetit të FCA.

- F -