CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Financial Instrument (Instrumenti financiar)

Financial Instrument (Instrumenti financiar)

Aktiv tregtar/letër me vlerë i çfarëdo lloji vlera e së cilit caktohet drejtpërdrejt (me para të gatshme ose vlerë ekuivalente në para) ose në mënyrë indirekte (instrument derivativ). Instrumentet me para të gatshme përfshijnë letrat me vlerë të tilla si kreditë dhe pagesat. Instrumentët derviativë përfshijnë subjekte të tilla si aksionet, indeksët dhe normat e interesit. Klikoni këtu për të parë listën e plotë të instrumenteve financiare me të cilat mund të tregtoni në Fortrade.

- F -