CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

US Treasury Securities (Letrat me vlerë të thesarit amerikan)

US Treasury Securities (Letrat me vlerë të thesarit amerikan)

Instrument i borxhit me interes të cilin lëshon Ministria e financave e SHBA-ve për financimin e borxhit federal të SHBA-ve. Tek tregtimi me CFD-të, tre letrat me vlerë më të zakonshme me të cilat tregtohet janë: obligacioni pesëvjeçar qeveritar amerikan (shpesh i simbolizuar US5Y), obligacioni dhjetëvjeçar qeveritar amerikan (shpesh i simbolizuar si US10Y) dhe obligacioni tridhjetëvjeçar qeveritar amerikan (shpesh i simbolizuar si US30Y).

- U -