CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Weighted Moving Average (WMA) (Mesatarja e ponderuar e lëvizshme)

Weighted Moving Average (WMA) (Mesatarja e ponderuar e lëvizshme)

Një lloj i mesatarës së lëvizshme e cila u jep më shumë rëndësi ndryshimeve të fundit të çmimit sesa mesatarja eksponenciale e lëvizshme (EMA), gjegjësisht reagon shumë shpejtë në trendet potenciale të tregut.

- W -