CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 80% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 74% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Account Balance (Gjendja e llogarisë)

Account Balance (Gjendja e llogarisë)

Shuma e parave në llogari në fillim të ditës së punës, prëfshirë të gjitha pagesat dhe/ose paratë tjera dhe ekuivalentët në para (=kreditë minus borxhet). Nëse tregtari ka vendosur të mbyllë pozicionin e hapur, gjendja e llogarisë do të ndryshojë varësisht nga shuma e fitimit apo humbjes së tij/saj.

- A -