CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

All Time High (ATH) (Cmimi më i lartë i të gjitha kohërave (ATH))

All Time High (ATH) (Cmimi më i lartë i të gjitha kohërave (ATH))

Cfare është Cmimi më i lartë i të gjitha kohërave?
Cmimi më i lartë i të gjitha kohërave është çmimi më i lartë që ndonjë aset i caktuar ka arritur ndonjëherë në tregun e hapur.

Si mund të përdorni çmimi më i lartë i të gjitha kohërave?
Një pasuri që arrin një ATH të re mund të ofrojë mundësi dhe gracka për tregtarët. Nëse aktivi është duke arritur një ATH të ri në baza të rregullta, tregtarët mund të njohin prirjen rritëse, dhe të investojnë në përputhje me rrethanat. Megjithatë, një analizë e fortë teknike dhe fondamentale është gjithashtu e nevojshme për të përcaktuar kur çmimi i aseteve do të godasë rezistencën e tij dhe do të fillojë të bie përsëri. Një nivel i lartë i të gjitha kohërave nuk duhet, në vetvete, të përdoret për të zhvilluar një strategji tregtare, por mundet – dhe duhet të jetë – një nga mjetet e marra në konsideratë.

Përmbajtja në Fortrade.com lidhur me All Time High

  • Çmimi përfundimtar
  • Rënje / Tendencë rënjeje
  • Shkalla e mëparshme e mbylljes
  • Trendi
  • Rritja e trendit / Tendenca në rritje

- A -