CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Ask (Kërko)

Ask (Kërko)

Në një treg jashtë bursës, shprehja „ask(kërko)“ i referohet çmimit më të ulët për të cilin brokeri pranon të shesë një letër me vlerë (p.sh. një monedhë, aksion, indeks ose lëndë të parë), në çdo kohë. Çmimi i shitjes, i njohur si „offer(ofertë)“ e çmimit, do të jetë pothuajse gjithnjë më i lartë sesa çmimi „bid(i blerjes)“ (=çmimi më i lartë për të cilin brokeri pranon të paguajë për të blerë një letër me vlerë, në çdo kohë). Firmat e brokerimit kryesisht fitojnë nga diferenca ndërmjet çmimit të blerjes dhe të shitjes. Kjo diferencë quhet “diferenca e çmimit shit-blerës”.

- A -
data-inlinescripts