CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Margin Call (Thirrja margjinale)

Margin Call (Thirrja margjinale)

Kërkesë drejtuar tregtarit që të paguajë mjete shtesë për të shmangur ndalimin e daljes. Thirrja margjinale (nganjëherë e njohur si “thirrje për mirëmbajtje”) paraqitet në rast kur pozita bie nën kushtet e margjinës fillestare të tregtarit. Nëse ajo nuk mund të realizohet, brokeri do ta shesë letrën me vlerë dhe/ose automatikisht do ta mbyllë tregtinë për të mbuluar kushtet e margjinës.

Kur kapitali aksionar (ekuiteti) bie nën shumën e marzhit të kërkuar (pra, kur nivelin e marzhit e keni më pak se 100%) llogaria do t’ju bëhet e nën-marzhinuar. Kjo ndodh sepse do të keni më pak fonde nën kapitalin aksonar (vlera e tregut e llogarisë suaj) sesa marzhi i kërkuar.

- M -