CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Moving average (MA) (Mesatarja e lëvizshme)

Moving average (MA) (Mesatarja e lëvizshme)

Treguesi i cili shpesh përdoret në analizat teknike për të identifikuar dhe demonstruar vlerat mesatare të çmimit të letrës me vlerë ose instrumentit financiar gjatë një periudhe të caktuar kohore. MA përdoret për të lehtësuar prezantimin e të dhënave mbi çmim dhe për të ndihmuar verifikimin e trendit dhe drejtimit të çmimit. Gjithashtu është e njohur si mesatare e thjeshtë e lëvizshme ose SMA. Ekzistojnë tre lloje kryesore të mesatareve të lëvizshme të cilat përdoren në fushën e tregtisë në Forex: e thjeshtë, e ponderuar dhe eksponenciale.

- M -