CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Minimum Trading Amount (Shuma minimale e tregtimit)

Minimum Trading Amount (Shuma minimale e tregtimit)

Shuma minimale e mjeteve që mund të sigurohen për një pozicion të gjatë apo të shkurtër, varësisht nga kërkesat e tregtimit të letrës së caktuar me vlerë ose instrumentit financiar. Gjithashtu mund të ndryshojë varësisht nga gjendja specifike e kontos së tregtarit.

- M -