CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Net Earnings (Fitimi neto)

Net Earnings (Fitimi neto)

Fitimi i tatimuar i individit, ndërmarrjes ose firmës pas zbritjes së shpenzimeve (kredisë dhe tatimeve). Formula për llogaritje të fitimit neto është: Fitimi total – shpenzimet totale = Fitimi neto.

- N -