CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Net Position (Pozicioni neto)

Net Position (Pozicioni neto)

Diferenca ndërmjet pozitave të gjata (blerëse) dhe të shkurtëra (shitëse) të tregtarit në çdo kohë. Për shembull, nëse ai/ajo ka 4 pozita të gjata dhe 2 pozita të shkurtëra, pozita e tij/saj neto do të jetë: 4 – 2 = 2.

- N -