CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

OPEC Basket

OPEC Basket

Indeksi i ponderuar i çmimeve të naftës në kuadër të Organizatës së shteteve të cilat eksportojnë naftë (grupi i 13 shteteve kryesore të cilat prodhojnë naftë). Çmimi mesatar i naftës i OPEC Basket bazohet në prodhimin edhe eksportin e çdo shteti. Dy treguesit tjerë kryesorë janë West Texas Intermediate (WTI) Crude.

- O -