CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Open Price (Hapja e çmimit)

Open Price (Hapja e çmimit)

Cfarë është çmimi i hapur?
Çmimi i hapur, i njohur gjithashtu si kuotimi i hapjes, ose çmimi i hapjes, është çmimi i një instrumenti në treg në fillim të ditës së tregtimit. Është e rëndësishme të theksohet se çmimi fillestar i një dite nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me çmimin e mbylljes të të njëjtit instrumenti nga dita e mëparshme. Luhatjet në vlerën e aseteve munden dhe shpeshherë vazhdojnë edhe kur tregjet janë të mbyllura dhe aseti nuk është duke u tregtuar.

How does one use the Open price?
Çmimi i Hapur është treguesi kryesor për një tregtar në atë që ka bërë çifti i monedhës ditën kur peshoni një pozitë të gjatë ose të shkurtër. Duke shqyrtuar çmimin e hapur, së bashku me ditën e lartë dhe ditën e ulët, tregtarët mund të shmangin paqëndrueshmërinë e monedhës dhe të zhvillojnë një strategji për blerjen, shitjen ose shmangien e monedhës krejtësisht.

Përmbajtja në Fortrade.com lidhur me çmimin e Hapur

  • Blej
  • Çmimi i mbylljes
  • Cmimi më i lartë ditor
  • Cmimi më i ulët ditor
  • Luhatshmëri

- O -