CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Bar Chart (Grafiku në formë të shtyllave)

Bar Chart (Grafiku në formë të shtyllave)

Lloji i grafikut që përdoret shpesh nga tregtarët dhe profesionistët financiarë, i cili përbëhet nga shtyllat drejtkëndore horizontale me gjatësi proporcionale që korrespondojnë me madhësinë e dukurisë të cilën prezentojnë. Kreu i shtyllës është pika më e lartë të cilën çmimi e ka arritur gjatë periudhës së caktuar, ndërsa pjesa fundore e shtyllës është vlera më e ulët. Viza në të majtë të shtyllës simbolizon çmimin fillestar, ndërsa viza në të djathtë çmimin përfundimtar për atë periudhë.

- B -
data-inlinescripts