CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Bear Market (Tregu i pafavorshëm)

Bear Market (Tregu i pafavorshëm)

Një situatë në treg ku vlera e letrave me vlerë bie për 20% ose më shumë. Kryesisht ndiqet nga një pesimizëm i zgjëruar i cili nxit përhapjen e opinionit negativ. E kundërta e tij është tregu i favorshëm, në të cilin mbizotëron opinioni pozitiv mbi çmimet.

- B -
data-inlinescripts