CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Base and Quote Currencies (Monedhat kryesore dhe nominale)

Base and Quote Currencies (Monedhat kryesore dhe nominale)

Tek raportet valutore, valuta e parë është “valuta kryesore” (numëruesi), ndërsa valuta e dytë është “nominalja” ose (emëruesi). Vlera e valutës kryesore gjithnjë është një. Prandaj, valuta nominale përfaqëson vlerën e valutës tjetër në krahasim me valutën kryesore. Tek çifti valutor paundi britanik/dollari amerikan (GBP/USD), për shembull, vlera e dollarit përfaqësohet në raport me një paund.

- B -
data-inlinescripts