CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Bid

Bid

Në një treg jashtë bursës, shprehja „bid“ i referohet çmimit më të lartë për të cilin mbajtësi i tregut ose brokeri pranon të paguajë për të blerë një letër me vlerë (psh. monedhë, aksion, indeks ose lëndë të parë), në çdo kohë. Çmimi i blerjes pothuajse gjithnjë do të jetë më i ulët sesa çmimi i shitjes (=çmimi më i ulët për të cilin mbajtësi i tregut ose brokeri pranon të shesë një letër me vlerë, në çdo kohë). Mbajtësit e tregut dhe fimrat e brokerimit fitojnë nga diferenca ndërmjet çmimit të blerjes dhe të shitjes. Kjo diferencë quhet “diferenca në çmim nga shit-blerja”.

- B -