CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Bond (Obligacioni)

Bond (Obligacioni)

Kontratë ligjore sipas së cilës debitori (emetuesi i obligacionit), siç është qeveria, organizata apo kompania kreditore, lëshojnë çertifikatën me të cilën premtojnë se kreditorit (poseduesit të obligacionit) do t’ia paguajnë normën e caktuar të interesit për një kohëzgjatje të caktuar kohore, ndërsa pas asaj do të marrin kontratën sipas vlerës së kryegjësë, pas maturimit. Klikoni këtu për të mësuar më shumë rreth obligacioneve shtetërore të cilat ofron Fortrade.

- B -