CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Bid-Ask Spread (Diferenca e çmimit shit-blerës)

Bid-Ask Spread (Diferenca e çmimit shit-blerës)

Shuma për të cilën çmimi i shitjes tejkalon çmimin e blerjes. Kjo në fakt është diferenca në çmim ndërmjet çmimit më të lartë të cilin brokeri pranon të paguajë për fjuçersin dhe çmimit më të ulët që pranon për të shitur letrën me vlerë. Diferenca e çmimit shit-blerës quhet edhe diferenca e çmimit të kërkim-ofrimit; diferenca e çmimit shit-blejë ose thjeshtë shit-blejë.

- B -