CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

PCI DSS

PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Standardi i sigurisë mbi informacionet pronësore për organizatat financiare dhe organizatat të cilat merren me transaksione online ku përdoren kartelat e kreditit dhe debitit (Visa, MasterCard, American Express, etj.) Menaxhohet dhe udhëhiqet nga Këshilli ndërkombëtar për standarde të sigurisë në industrinë e pagesave me kartela. PCI DSS është projektuar për të rritur mbrojtjen e të dhënave të pronarëve të kartelave dhe për të zvogëluar rrezikun nga mashtrimi me kartela të kreditit. Firmat e brokerimit, si Fortrade, duhet t’i përmbahen këtij standardi për të ruajtur akreditimin.

- P -