CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Pending Order (Urdhëri në pritje)

Pending Order (Urdhëri në pritje)

Urdhëri i cili ende nuk është ekzekutuar prandaj ende nuk është bërë pjesë e tregtisë aktive. Për shembull, mund të jetë një urdhër me të cilin tregtari shfaqë synimin e tij për të blerë ose shitur një instrument financiar, vetëm kur ai të arrijë (prekë) një nivel të caktuar të çmimit.

- P -