CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Premium Buy/Sell Rate (Norma premium nga shitja/blerja)

Premium Buy/Sell Rate (Norma premium nga shitja/blerja)

Për dallim nga tregjet valutore dhe devizore, norma premium është normë e interesit të cilën brokeri ose firma e brokerimit merr nga një letër e caktuar me vlerë ose instrument financiar për të kompensuar diferencën ndërmjet normave kombëtare të interesit.

- P -