CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Position (Pozicioni)

Position (Pozicioni)

Shuma neto nga tregtia të cilën një tregtar ka në llogarinë e tij/saj në çdo kohë. Ekzistojnë tre lloje të pozicioneve të cilat mund t’i ketë një tregtar: e qëndrueshme (gjegjësisht pa letra me vlerë të blera ose të shitura), e gjatë (gjegjësisht më shumë letra me vlerë të blera sesa të shitura) ose e shkurtër (më shumë letra me vlerë të shitura sesa të blera).

- P -