CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Trailing Stop (Ndalimi në lëvizje)

Trailing Stop (Ndalimi në lëvizje)

Urdhëri i ndalimit përdoret për mbylljen automatike të një pozicioni me një përqindje të caktuar ose vlerë dhjetore të dollarit përtej (lart/poshtë) çmimit të tregut të letrës me vlerë ose instrumentit financiar. Ashtu siç sugjeron edhe emri i tij, urdhëri i ndalimit “lëvizë” dhe përjcellë çmimin e tregut dhe në këtë mënyrë siguron axhustimin e sipërm të këmbëzës së ndalimit (kur trendi i tregut është i favorshëm) dhe axhustimin e poshtëm të këmbëzës së ndalimit (kur trendi i tregut është negativ).

- T -