CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Trend (Trendi)

Trend (Trendi)

Drejtimi i përgjithshëm i tregut ose çmimit të letrës me vlerë ose instrumentit financiar. Emrat “bull” dhe “bear” shpeshherë përdoren për përshkrimin e dy llojeve kryesore të trendit – nga poshtë lart dhe nga lart poshtë.

- T -