CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Trading Sentiment (Mendimi i tregtarit)

Trading Sentiment (Mendimi i tregtarit)

Qëndrimi i përgjithshëm dhe mbizotërues i tregtarit mbi tregun e caktuar, letrat me vlerë ose instrumentet financiare, i dhënë në përqindje nga urdhërat aktualisht të hapur për blerje dhe shitje.

- T -