CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Spread (Diferenca në çmim)

Spread (Diferenca në çmim)

Diferenca ndërmjet çmimit të blerjes (çmimi me të cilin brokeri ose tregtari pranon të blejë letrën me vlerë ose instrumentin financiar) dhe çmimit të shitjes (çmimi me të cilin brokeri ose tregtari pranon të shesë letrën me vlerë ose instrumentin financiar).

- S -