CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Stop Out (Ndalimi i daljes)

Stop Out (Ndalimi i daljes)

Niveli i margjinës (në përqindje) në të cilin platforma tregtare automatikisht do t’i mbyllë pozicionet e hapura të tregtimit (filluar nga ajo më pak fitimprurëse deri sa të arrihet niveli i duhur i diferencsë së margjinës), me qëllim të parandalimit të humbjeve të mëtejshme potenciale.

- S -