CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Swissy

Swissy

Çfarë është Swissy?
“Swissy” ka dy kuptime në botën e Forex. Termi i përgjithshëm është zhargon për frangën zvicerane (CHF). Më shpesh, termi “Swissy” i referohet çift monedhës USD / CHF, e cila mat forcën e dollarit amerikan me franga zvicerane. Konsiderohet si një nga çift monedhat kryesore..

Si e përdoret Swissy?
Ashtu si me çdo çift monedhë, monedha e parë e cituar është “monedha bazë” dhe është gjithmonë e barabartë me 1. Monedha e dytë është “monedha e kuotës”, ose “monedha e kundërsë” dhe pasqyron vlerën e një njësie të monedhës bazë. Për shembull, nëse Swissy, që ne thamë është USD / CHF, është në 1.01652, që do të thotë se 1 dollar amerikan është ekuivalent me 1. 01652 franga zvicerane. Nëse Swissy rritet në 1.02.000, dollari është më i fortë, sepse mund të blejë më shumë franga se sa më parë. Nëse Swissy bie në 1.10225, franga është më e fortë. Në Fortrade, tabela e tregtimit të Swissy mund të gjendet këtu.

Përmbajtja në Fortrade.com lidhur me Swissy

  • Monedha bazë dhe e kuotës
  • Çift monedha
  • Çift monedhat kryesore
  • USD

- S -