CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Illiquid (Jolikuiditeti)

Illiquid (Jolikuiditeti)

Letrat me vlerë dhe instrumentet tjera financiare konsiderohen të jenë jolikuide nëse vetëm një numër i vogël i tregtarëve i blen dhe shet. Tregu jolikuid është ai treg me një numër të vogël të pjesëmarrësve dhe me një vëllim të vogël të aktivitetit tregtar. E kundërta e likuiditetit.

- I -