CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

IMF

IMF

Akronimi për International Monetary Fund (Fondi Monetar Ndërkombëtar). IMF promovon bashkëpunimin global monetar dhe ofron këshilla politike, mbështetje financiare dhe teknike për të ndihmuar shtetet që të krijojnë dhe mirëmbajnë stabilitetin makroekonomik. Përbëhet nga më shumë se 180 shtete anëtare.

- I -