CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Intraday Trading (Tregtia brendaditore)

Intraday Trading (Tregtia brendaditore)

Aktiviteti tregtar ku tregtarët shpesh blejnë dhe shesin letra me vlerë, monedha të huaja ose derivativë gjatë ditës me shpresën se do të arrijnë fitime të konsiderueshme për një periudhë të shkurtër kohore. Tregtimi brendaditor sipas natyrës mund të jetë shumë spekulativ dhe bartë me vete rrezik të lartë nga humbjeja. Nëse jeni tregtar ditor ose mendoni për tregtinë brendaditore, para kësaj lexoni të gjithë Deklaratën tonë për heqjen e përgjegjësisë. Klikoni këtu për të hapur sot kontratën për tregti brendaditore 100% falas.

- I -