CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Interest Rate (Norma e interesit)

Interest Rate (Norma e interesit)

Për kreditorin paraqet përqindjen e kthimit nga letra me vlerë (p.sh. kredia ose borxhi), nga debitori. Norma e interesit kryesisht caktohet në nivel vjetor (gjithashtu është e njohur si norma vjetore e interesit).

- I -