CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Interest (Interesi)

Interest (Interesi)

Paratë të cilat debitori herë pas here ia paguan kreditorit në këmbim të përdorimit të parave të huazuara ose për shtyrjen e pagesës së borxhit. Kryesisht përcaktohet paraprakisht varësisht nga shuma e huasë/borxhit, kohëzgjatjes dhe normës së interesit.

- I -