CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Cap-Weighted Index (Indeski i ponderuar me kufirin)

Cap-Weighted Index (Indeski i ponderuar me kufirin)

Indeksi i bursës ku secili aksion është i ponderuar sipas kapitalizimit në treg. Si rezultat i kësaj, firmat me kufij më të mëdhenj të tregut kanë më shumë ndikim në lëvizjen e çmimeve sesa firmat me kufij më të vogël të tregut. NASDAQ-100, FTSE 100 britanik, CAC 40 françez dhe IBEX 35 spanjoll janë shembuj të indeksëve të ponderuar me kufirin.

- C -