CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Cash and Carry Trade (“Tregtia paguaj dhe merr”)

Cash and Carry Trade (“Tregtia paguaj dhe merr”)

Strategjia arbitrare e tregtimit tek e cila tregtari mbanë pozicionin e “gjatë” në letër me vlerë ose në lëndë të parë bashkërisht me një pozicion “të shkurtër” në një fjuçers mbi të njëjtën letër me vlerë ose lëndë të parë. Në këtë rast, letra me vlerë mbahet deri më datën e maturimit të fjuçersit, duke mbuluar kështu pozicionin e shkurtër nëpërmjet investimit të mëparshëm në pozicionin e gjatë.

- C -