CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Central Bank (CB) (Banka qëndrore)

Central Bank (CB) (Banka qëndrore)

Organizatë qeveritare ose pothuajse organizatë qeveritare e cila drejton dhe kontrollon politikën monetare të një shteti (ose grupeve të shteteve). Kompetencat e saj përgjithësisht kanë të bëjnë me emëtimin e kartmonedhave dhe monedhave, menaxhimin e sistemit kreditor të shtetit dhe monitorimin e sistemit komercial bankar. Bankat e shquara qëndrore janë Banka e Anglisë (BOE), Banka Qëndrore e Evropës (ECB), Banka e Japonisë (BOJ) dhe Banka Popullore e Kinës (PBC).

- C -