CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Closing Price (Çmimi përmbyllës)

Closing Price (Çmimi përmbyllës)

Çfarë është the Çmimi i mbylljes?

Çmimi i mbylljes, i njohur edhe si kuotimi i mbylljes, është çmimi i një aktivi në tregun e tregtimit në fund të ditës së tregtimit. Është e rëndësishme të theksohet se Çmimi i mbylljes së një dite nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me çmimin e hapjes së të njëjtit aktiv në ditën pasardhëse. Luhatjet në vlerën e aseteve munden, dhe shpesh bëjnë, të vazhdojnë edhe kur tregjet janë të mbyllura dhe aseti nuk është duke u tregtuar.

Si e përdorim çmimin e mbylljes?

Çmimi i mbylljes është treguesi parësor për një tregtar në atë që çifte monedhat kanë bërë në ditën kur peshoni një pozitë të gjatë ose të shkurtër. Duke e shqyrtuar Çmimin e Mbylljes, së bashku me çmimin më të lartë të ditës dhe çmimin më të ulët të ditës, tregtarët mund të shmangin paqëndrueshmërinë e monedhës dhe të zhvillojnë një strategji për të blerë, shitur ose shmangur monedhën krejtësisht.

Përmbajtja në Fortrade.com lidhur me Çmimin e mbylljes:

• Blerje
• Çmimi më i lartë i ditës
• Çmimi më i ulët i ditës
• Çmimi i hapjes
• Luihatshmëria

- C -