CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Client Account (Llogaria e klientit)

Client Account (Llogaria e klientit)

Plani për zbatimin e transaksioneve në valutë apo transaksioneve të CFD-ve në një treg të njohur të cilat klienti i posedon për momentin ose mund t’i posedojë në çdo kohë në të ardhmën. Plani kryesisht përmban konfirmimin e transaksioneve, listat e pronësisë, pozicionet e hapura dhe/ose të pazgjidhura, paratë ose ekuivalentët e parave.

- C -