CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Centralised Market (Tregu i centralizuar)

Centralised Market (Tregu i centralizuar)

Bursa kombëtare ose lokale në të cilën tregtohet me letra me vlerë dhe instrumente financiare me çmime fikse, pa ndikimin e tregjeve tjera konkurruese. Çmimet e lartpërmendura të letrave me vlerë të listuara në bursë paraqesin çmimin e vetëm në dispozicion për tregtarët të cilët dëshirojnë të blejnë ose të shesin një letër të caktuar me vlerë. Tregjet kryesore të centralizuara në mbarë botën përfshijnë bursat të tilla si TSE, tregjet e letrave me vlerë dhe lëndëve të para të tilla si CME i ASE. Kundrejt kësaj, tregu devizor është treg i decentralizuar pasiqë nuk ekziston një vend i vetëm fizik ku investitorët mund të tregojnë me valuta.

- C -