CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Currency Pair (Çifti valutor)

Currency Pair (Çifti valutor)

Këmbimi i njësisë së një monedhe kundrejt njësisë së monedhës tjetër. Monedha e cila theksohet (=emëruesi) konsiderohet të jetë monedha kryesore, ndërsa monedha e cila përdoret si referencë quhet monedha e kundërt apo monedha nominale (=numëruesi). Rezultati i çiftit valutor është kursi i tij këmbimor. Klikoni këtu për të parë listën e plotë të raporteve valutore në dispozicion për tregtim.

- C -