CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Commodity (Lënda e parë)

Commodity (Lënda e parë)

Çfarë janë mallrat?

Mallrat janë produkte bujqësore ose lëndë të para që mund të blihen, shiten ose tregtohen. Mallrat janë ndarë në katër grupe themelore:

  • Energjia (si benzina, nafta dhe gazi natyror)
  • Bujqësia (si gruri, kafja, sheqeri dhe misri)
  • Blegtoria (të tilla si bagëtitë)
  • Metale (të tilla si ari, argjendi dhe bakri)

Çmimet e mallrave janë shumë të varura nga oferta dhe kërkesa dhe si të tilla shpesh ndikohen shumë nga moti, fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet gjeopolitike. Si rezultat, analiza e fortë themelore është vendimtare për tregtimin e suksesshëm të mallrave.

Si përdoren mallrat?

Tregtarët mund të tregtojnë me çmimin e një malli, më së shpeshti si kontratë e të ardhmes. Kjo është një kontratë në të cilën një tregtar blen aksione të mallrave në të ardhmen, por në të cilin garantohet një çmim i caktuar, në rast se faktorët e jashtëm, siç janë katastrofat e motit ose ngjarjet gjeopolitike, ndikojnë në çmimin e mallit . Për tregtarët e kontratave CFD në mallra, investimet bazohen në atë se si tregtari beson se çmimi i mallit do të sillet në një afat kohor të paracaktuar.

Përmbajtja në Fortrade.com lidhur me Mallra:
• Active market
• CFD
• Kontrata e së ardhmes

- C -